Tuesday, July 28, 2009

เติมจุดหรือไม่เติมจุด (Mr. and Mr)

สวัสดีครับ
วันนี้ ตอนเช้าอากาศค่อนข้างดีเลยอยากจะแนะนำภาษาอังกฤษนิดหน่อย(- - เกี่ยวกันตรงไหน)
คำย่อในภาษาอังกฤษที่ทุกคนจะต้องมีติดตัวกันทุกคนก็คือ "คำนำหน้าชื่อ" เช่น Mister, Miss แต่โดยทั่วไปแล้วมักจะใช้ตัวย่อแทนคำเต็ม เช่น Mr. Mrs.

ตัวย่อคำนำหน้าชื่อนั้น "สามารถเขียนได้ทั้งสองแบบ" เนื่องจากเป็นความแตกต่างระหว่างแบบบริติช(British)และอเมริกัน(American) โดยแบบบริติชจะไม่เติมจุด ส่วนแบบอเมริกันจะเติมจุด

เมื่อเข้าใจเรื่องการเติมจุดแล้ว มาดูคำหน้าชื่อกันว่ามีอะไรบ้าง

Mister (มิสเตอร์)(Mr.) - เปลี่ยนแปลงมาจากคำว่า Master พบว่าใช้มาตั้งแต่ก่อนศตวรรษที่ 16 ตอนหลังได้เปลี่ยนเป็น Mister ซึ่งโดยทั่วไปจะหมายถึง ผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว

Master (มาสเตอร์)(ไม่มีตัวย่อ) - คำนี้เมื่อก่อนใช้แทนผู้ชายโดยรวม แต่หลังที่ใช้คำว่า Mister แล้ว ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 คำนี้ใช้นำหน้าเด็กชายที่อายุยังไม่ครบ 13 ปี บริบูรณ์ ในอังกฤษและอเมริกาใช้ตัวนี้ในความหมายเดียวกัน

Mrs. (มิสซิซ)(ไม่มีตัวเต็ม) - เปลี่ยนแปลงมาจากคำว่า Mistress ซึ่งเป็นคำที่ใช้มาก่อนศตวรรษที่ 17 สมัยนั้นจะแปลว่า คุณผู้หญิงคือผู้หญิงที่แต่งงานแล้วหรือยังไม่แต่งงานก็ได้ แต่ปัจจุคำว่า "Mistress" ความหมายค่อนข้างจะไม่ดี เช่น ภรรยารอง อนุภรรยา เมียเก็บหรือเมียน้อยนั่นเอง
และ Mrs. เริ่มใช้ในศตวรรษที่ 17 โดยทั่วไปหมายความว่า ผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว

Miss (มิส)(ไม่มีตัวย่อ) - เปลี่ยนแปลงมาจากคำว่า Mistress เริ่มใช้ในศตวรรษที่ 17 โดยทั่วไปหมายความว่า ผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงาน

Ms. (มิส)(ไม่มีตัวเต็ม) - เปลี่ยนแปลงมาจากคำว่า Mistress เริ่มใช้ในศตวรรษที่ 17 โดยทั่วไปจะหมายความว่า ไม่สนใจสถานะตรงนี้หรือไม่ประสงค์จะแสดงตัวว่าแต่งงานแล้วหรือยัง

*สมัยก่อนมีแค่ Master and Mistress - (ผู้ชาย และ ผู้หญิง)


ก็เป็นบทความแรกนะครับ ไม่รู้จะเขียนอะไรดี ฮ่า ฮ่า ฮ่า...


*เนื่องจากหลักสูตรการเรียนการสอนในประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้แบบอเมริกันและทั่วโลกส่วนใหญ่ก็ใช้แบบอเมริกัน ต่อไปนี้ถ้าผมเขียนเรื่องเกี่ยวภาษาอังกฤษ ผมจะใช้ตามแบบอเมริกันทั้งหมดนะครับ
แต่คงมีหลายคนที่ไม่ได้อ่านตัวนี้(หรือไม่มีใครอ่านเลย ฮา ฮา ฮา) ผมก็เลยคิดว่าถ้าได้เขียนอีกก็จะเขียนหมายเหตุไว้ด้านล่างก็แล้วกันนะครับ ว่าเป็นแบบอเมริกันหรือบริติช จะได้เข้าใจได้ถูกต้องที่สุด ส่วนเรื่องการอ่านออกเสียงที่ผมวงเล็บไว้ผมเขียนตามหลักภาษาไทยตามที่ราชบัณฑิตยสถานกำหนดไว้ให้ใช้ในทางเดียวกัน ว่าตัว "T" ให้แทนด้วย "ต" ซึ่งถ้าอ่านตามหลักภาษาอังกฤษก็จะออกเสียง "ท" ไม่ใช่ "ต" นะครับ


Green Vortex.

5 comments:

  1. ขอบคุณค่ะ :)

    ReplyDelete
  2. ขอบคุณมากค่ะ

    ReplyDelete
  3. ขอบคุณมากค่ะตอนนี้เข้าใจแล้วเพราะสงสัยว่าทำไมบัตรประชาชนใช้คำว่า MASTER

    ReplyDelete